WELKOM BIJ MOUNTAIN MANAGEMENT


Mountain Management is een jong en dynamisch bureau dat diensten aanbiedt op het gebied van Interim Management, Organisatieadvies en Kwaliteitsmanagement en zich hierbij vooral richt op de gezondheidszorg. Binnen de brede context van de gezondheidszorg is Mountain Management gespecialiseerd in vraagstukken die zich afspelen binnen de context van Veiligheidsregio’s. Hierbij valt te denken aan ambulancezorg, (gemeenschappelijke) meldkamers en GHOR organisaties.

Achtergrond 

Mountain Management wordt geleid door Frank Berg MBA/MSM (1969) en bestaat sinds begin 2009. Mountain Management is een klein bureau dat gedegen expertise biedt in een persoonlijke context. Mountain Management heeft de visie dat er sprake moet zijn van een tripartiete samenspel: de mens, het proces en de organisatie. De combinatie van deze drie leiden naar het gestelde doel en kunnen mogelijke barrières slechten.
 

“Als je focust op het doel vervallen plots de barrières;


Als je focust op de barrières vervallen plots de doelen…”

 
De adviseurs van Mountain Management zijn altijd opgeleid op minimaal HBO+ of universitair niveau en hebben een zeer brede ervaring en deskundigheid binnen de gezondheidszorg en het werkgebied van de Veiligheidsregio’s. 

   
 
Disclaimer 
De op de site vertoonde informatie wordt door Mountain Management met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mountain Management  aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Gebruik van de informatie is voor eigen risico. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de toegang tot, het gebruik van (de informatie op) de site, wordt door Mountain Management  uitdrukkelijk afgewezen. Alhoewel Mountain Management  al het redelijkerwijs mogelijke doet om de site virusvrij te houden, kan het hiervoor geen garantie geven. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Het is niet toegestaan om de normale werking van de site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de site bevat, nog de toegang tot de site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden. Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.